خبر خبر

پايان عمليات حج فرودگاه گرگان ؛ اعزام 3989 زائرخانه خدا به سرزمين وحي
امروز شنبه 98/04/29 با انجام شانزدهمين پرواز ، عمليات اعزام حجاج استان گلستان پايان يافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، عملیات اعزام حجاج استان گلستان از روز دوشنبه 98/04/24 آغاز شد وطی شش روز و با انجام شانزده پروازتوسط هواپیمایی جمهوری اسلامی، 3989 زائر در قالب 26 کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط