خبر خبر

فرودگاه هاي گرگان و ساري ؛ فرودگاه هاي ياري رسان و ياري جو و در مواقع بحران
صبح امروز شنبه 98/05/05 جلسه هماهنگي تدوين تفاهم نامه فرودگاه هاي ياري رسان و ياري جو با حضور کارشناسان دفتر مقررات فرودگاهي فرودگاه ساري و مدير ايمني فرودگاه گرگان در محل اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان به موجب این تفاهم نامه در مواقع بروزبحران جهت مدیریت بحران و افزایش توان مدیریتی ، فنی فرودگاه های گرگان و ساری متقابلاً بر حسب ضرورت به عنوان فرودگاه یاری رسان ویا یاری جو عمل خواهند کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط