خبر خبر

تقديرمديرکل فرودگاه هاي استان گلستان ازمرکز سوختگيري هوايي فرودگاه گرگان
صبح امروز دوشنبه 98/05/7 در نشستي در محل مرکز سوختگيري هوايي ، مدير کل فرودگاه هاي استان گلستان از عملکرد خوب سوختگيري در پروازهاي حج تمتع سال 98 تقدير و تشکرکرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، در این دیدار مهندس متانت با اشاره بر لزوم کار تیمی و هماهنگ برای انجام پرواز ایمن در فرودگاه بر لزوم حمایت مسئولین استان برای احداث جایگاه سوختگیری در فرودگاه کلاله تاکید کرد.

در ادامه عیسی افتخاری رئیس مرکز سوختگیری با اشاره به حساسیت و وسواس بسیار زیاد این مرکز در خصوص تحویل سوخت پاک به هواپیما در فرودگاه از عبور از رکورد تحویل191,000 لیتر سوخت به هواپیماها در یک روز و در ایام پروازهای حج خبرداد.

وی افزود، این رکورد در سال گذشته 165,000 لیتر سوخت رسانی در یک روز بود  در حالی که ظرفیت ذخیره سازی سوخت در این مرکز 90,000 لیتر می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط