خبر خبر

برگزاري جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان
اولين جلسه شوراي اداره اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان با حضور مهندس متانت برگزار شد.

در تاریخ 98/05/19 جلسه شورای اداری اداره کل فرودگاه های استان گلستان به ریاست مدیرکل و حضور معاونین و روسای ادارات و مسئولین اداره کل فرودگاه های استان گلستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ،در این جلسه مهندس متانت با اشاره بر لزوم همدلی و همکاری بین کلیه مسئولین جهت بسیج کلیه توانمندیها درراستای خدمت صادقانه و ارائه خدمات شایسته بر بهره گیری از خرد جمعی تاکید کردند.

وی افزود لازم است معاونین و روسای ادارات با تقسیم کار و استفاده حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای پرسنل زیر مجموعه در راستای تحقق این امر گام بردارند تا با تقویت روحیه نشاط و انگیزه نیروهای انسانی بتوانیم سازمانی تلاشگر ، خدمتگزار و پاسخگو باشیم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط