خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي آتش نشاني حرفه اي در فرودگاه گرگان
در راستاي افزايش سطح دانش و مهارت عملي پرسنل ايمني زميني و آتش نشاني دوره آموزشي آتش نشاني حرفه اي براي پرسنل ايمني زميني در محل فرودگاه گرگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، دوره آموزشی آتش نشانی حرفه ای (1) به مدت 40 ساعت در طی پنج روز شامل کلاسهای تئوری و عملی با تدریس استاد مرتضی دهقان و شرکت پانزده نفر از کارکنان ایمنی زمینی فرودگاه های گرگان،شاهرود و بجنورد از 98/06/23 لغایت 98/06/27 در محل فرودگاه گرگان برگزار می شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط