خبر خبر

برگزاري جلسه هماهنگي مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه گرگان
با توجه به برگزاري مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه گرگان در آذر ماه سال جاري و لزوم آمادگي واحدهاي شرکت کننده دراين مانور،اولين جلسه هماهنگي با شرکت نهادهاي ذيربط در محل اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، این جلسه در روز یکشنبه 98/06/31 با شرکت واحدهای داخلی و ارگانهای نظامی و انتظامی و امدادی استان با هدف آمادگی عوامل درگیر در مانور برگزارشد.

در ابتدا مهندس متانت مدیرکل فرودگاه های استان گلستان هدف از برگزاری این مانور را  ارزیابی توانایی‌ها، تمرین وظایف کلیه ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، چگونگی مدیریت بحران در وضعیت‌های مختلف اضطراری و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سانحه بیان کرد.

در ادامه مهندس زمانی مدیر ایمنی فرودگاه گرگان به ارائه گزارشی از مانور طرح اضطراری سال 96 و بررسی نقاط ضعف و قوت آن پرداخت و نمایندگان ارگانهای ذیربط نیز نظرات خود را در خصوص هماهنگی های تمرین امداد و نجات و تهیه ملزومات آن بیان کردند.

گفتنی است مانور طرح اضطراری عبارتست از سانحه ای فرضی مطابق با سناریوی در نظر گرفته شده برای این تمرین، داخل حریم فرودگاه و در مجاورت سطوح پروازی که برای یک هواپیمای فرضی اتفاق میافتد و منجر به مصدومیت سرنشینان میشود و نهادهای داخل و خارج از فرودگاه هر یک در چارچوب وظایف از پیش تعیین شده خود مطابق سناریو بخشی از روند امداد و نجات را انجام خواهند داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط