خبر خبر

مهدي جمشيدي مدير فرودگاه کلاله شد
مهدي جمشيدي با ابلاغ معاون توسعه مديريت و منابع به عنوان سرپرست فرودگاه کلاله منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ؛ در ابلاغ صادر شده از سوی علی شورمیج خطاب به مهدی جمشیدی آمده است:

با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی و براساس هماهنگی های به عمل آمده به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به بعنوان سرپرست فرودگاه کلاله تعیین می گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط