خبر خبر

شروع دومين هفته دورهاي آموزشي دفتر مقررات فرودگاهي با حضور صفايي
دومين هفته دوره هاي آموزشي دفتر مقررات فرودگاهي ، مديريت بحران و پدافند غير عامل در با حضور مهندس صفايي معاون عمليات فرودگاهي و آقاي سينجلي رئيس اداره آموزش شرکت فرودگاه ها از روز شنبه سيزدهم مهرماه به ميزباني فرودگاه گرگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، دوره " آشنایی با الزامات گواهینامه فرودگاهی" و نیزدوره "آشنایی با طرح جامع و آمایش و مکان یابی زیرساخت های حمل و نقل هوایی از منظر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل" از ششم مهرماه با حضور فرشید گلیج ، مدیر کل دفتر مقررات فرودگاهی ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ، و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری به میزبانی فرودگاه گرگان آغاز شد و تا نوزدهم مهر ادامه خواهد یافت.

گفتنی است در این دوره ها نمایندگان دفتر مقررات فرودگاهی در فرودگاه های کشور و مدیران ایمنی فرودگاه ها  با هدف ارتقای سطح دانش در خصوص اخذ گواهینامه فرودگاهی بر اساس الزامات قانونی ، استانداردهای ملی و بین المللی  و نیز بررسی موارد اساسی در طرح جامع فرودگاه و رفع مشکلات ارسال درخواستهای مختلف به اداره طرح جامع شرکت می کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط