خبر خبر

بازديد مهندس صفايي ، معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها از فرودگاه گرگان
عصر ديروز شنبه سيزدهم مهرماه ، مهندس صفايي با همراهي سرپرست اداره کل عمران ،مديرکل دفتر مقررات فرودگاهي و رئيس اداره آموزش شرکت فرودگاهها در فرودگاه گرگان حضور يافت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، مهندس صفایی ضمن حضور در دوره های آموزشی دفتر مقررات فرودگاهی،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با همراهی مهندس زحمتکشان و مهندس گلیج از پروژه های ساختمان سپاه ،ترمینال جدیدوتوسعه اپرون فرودگاه گرگان بازدید و از نزدیک بر روند پیشرفت پروژه ها نظارت کردند.

درپایان با تشکیل جلسه هماهنگی عوامل اجرایی پروژه ها ، مشاوران و پیمانکاران در محل اداره کل فرودگاه های استان گلستان موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها با حضور صفایی و زحمتکشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذگردید.   

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط