خبر خبر

نصب دو دستگاه Gate Way در فرودگاه کلاله
در راستاي ارتقاي ضريب ايمني و امنيت پرواز در فرودگاه کلاله دو دستگاه گيت وي با مدل هاي Metor200 و Metor300 توسط کارشناسان اداره مهندسي الکترونيک هواپيمايي فرودگاه گرگان در محل گيت وي هاي پليس و سپاه نصب و بهره برداري گرديد.

شایان ذکر است این دو دستگاه ساخت کشورهای اروپایی و دارای بالاترین استاندارد در سطح امنیتی فرودگاهی می باشند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط