خبر خبر

گراميداشت روز جهاني آماروبرنامه ريزي در فرودگاه گرگان
درآستانه يکم آبان(بيستم اکتبر) ،گراميداشت روز جهاني آمار طي نشستي با کارشناسان آمار فرودگاهي در فرودگاه گرگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، این نشست با حضور مدیرکل فرودگاه های استان گلستان ، معاونین و کارشناسان آمار فرودگاهی در محل اداره کل فرودگاه های استان گلستان برگزار شد.

در این نشست مهندس متانت، مدیرکل فرودگاه های استان گلستان، گفت:  با توجه به اینکه خروجی و عملکرد فرودگاه و نیز اخذ عوارض فرودگاهی و درآمدهای فرودگاه به پردازش اطلاعات پرواز و آمارآن بستگی دارد لذا عملکرد دقیق و آنالیز صحیح داده های پروازی توسط کارشناسان آمارفرودگاهی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی افزود :ازآنجایی که در هر نظام توسعهیافتهای آمار و اطلاعات مبنای تصمیمگیری، سیاستگذاری و برنامهریزی قرار میگیرد، همکاری و تلاش صمیمانه در عرصه ترویج و تبیین فرهنگ آماری به عنوان زیربنای توسعه شایسته تقدیر است.لذا روز ملی آمار فرصتی مناسب برای قدردانی از زحمات و تلاشهای کارشناسان آمارفرودگاهی جهت گردآوری،ثبت و مغایرت گیری و گزارش گیری از داده های پروازی  می باشد.

در پایان با اهداء لوح تقدیر از کارشناسان آمار فرودگاه گرگان تقدیر و تشکر بعمل آمد .   

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط