خبر خبر

اعلام برنامه زمستاني پروازهاي فرودگاه گرگان
برنامه زمستاني پروازهاي فرودگاه گرگان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، با اعلام برنامه پروازهای زمستانی فرودگاه گرگان ، پروازهای این فرودگاه در مسیرهای تهران ، زاهدان و مشهد افزایش یافت .

گفتنی است این برنامه پروازی از تاریخ 98/08/05 معتبر می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط