خبر خبر

صفت اله زماني سرپرست اداره مراقبت پرواز فرودگاه گرگان شد
صفت اله زماني با ابلاغ مديرکل منابع انساني و تشکيلات به عنوان سرپرست اداره مراقبت پروازفرودگاه گرگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان؛ در ابلاغ صادر شده از سوی احمد مظفر خطاب به صفت اله زمانی آمده است: به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به استناد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سرپرست اداره مراقبت پرواز فرودگاه گرگان منصوب می شوید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط