خبر خبر

برگزاري آخرين جلسه کميته امنيتي ماقبل تمرين کامل طرح اضطراري فرودگاه گرگان
با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه گرگان درروز دوشنبه چهارم آذر ماه برگزار مي شود و جهت هماهنگي و آمادگي واحدهاي شرکت کننده دراين مانور، جلسه هماهنگي کميته امنيتي با شرکت نهادهاي امنيتي ذيربط درروز دوشنبه 98/08/27 در محل اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ،مهندس متانت مدیرکل فرودگاه های استان گلستان با اشاره به تنوع ارگانهای  درگیر در بحران احتمالی  هدف از برگزاری این تمرین را  ارزیابی توانایی‌ها، تمرین وظایف کلیه ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، چگونگی مدیریت بحران در وضعیت‌های مختلف اضطراری و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سانحه بیان کرد.

وی افزود این تمرین شامل چهار بخش کلی اطلاع رسانی وضعیت اضطراری ، واکنش سریع ،رفع وضعیت اضطراری و اعلام خبر بازگشت به شرایط عادی است وعملکرد کلیه نهادهای ذیربط در سه زمینه فرماندهی ، هماهنگی و ارتباطات مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.

در ادامه مهندس زمانی مدیر ایمنی فرودگاه گرگان به تشریح سناریو مانور طرح اضطراری و وظایف هریک از ارگانهای شرکت کننده پرداخت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط