خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با نهادهاي کنترلي در فرودگاه گرگان
دوره آموزشي آشنايي با نهادهاي کنترلي فعال در فرودگاه از روز يکشنبه 98/09/09 به مدت پنج روز به ميزباني فرودگاه گرگان آغاز شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی پرسنل حوزه تسهیلات فرودگاهی با وظایف نهادهای  بهداشت ، اورژانس،گمرک و گذرنامه مستقر در فرودگاه می باشد.

گفتنی است در این دوره 16 نفر از کارکنان حوزه تسهیلات فرودگاهی از فرودگاه های گرگان ، پارس آباد مغان ، اردبیل و اراک شرکت می کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط