خبر خبر

نشست تخصصي اداره کنترل ترافيک هوايي فرودگاه گرگان با کارشناسان اداره هواشناسي
نشست تخصصي اداره کنترل ترافيک هوايي اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان با موضوع بررسي مسائل مرتبط با هواشناسي و SNOWTAM با حضور رئيس ، کارشناسان اداره هواشناسي و کنترلرهاي فرودگاه گرگان برگزار شد.

در این جلسه موارد اساسی و مرتبط با عملیات پرواز بین کنترلرهای ترافیک هوایی و کارشناسان هواشناسی همفکری و تبادل نظر بعمل آمد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط