خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي تخصصي فرستنده و گيرنده در فرودگاه گرگان
دوره آموزشي تخصصي فرستنده و گيرنده سري ٢٠٠ از روز شنبه شانزدهم آذر ماه ١٣٩٨ به ميزباني فرودگاه گرگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان، این دوره به مدت 30 ساعت با شركت ١١ نفر از كارشناسان ادارات مهندسي الكترونيك هواپيمايي فرودگاههاي گرگان ،تهران، خرم آباد، ياسوج، شهركرد و سبزوار شروع به کار کرد

هدف ازبرگزاری اين دوره آموزش كامل ارتباطات فرستنده و گيرنده با سيستمهاي مختلف سوييچينگ و انجام تنظيمات اوليه و پيشرفته ميباشد.

آموزش اين دوره بر عهده مهندس محمدملكي از كارشناسان اداره تجهيزات ارتباطي و سوييچينگ اداره كل ارتباطات و ناوبري هوايي ميباشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط