خبر خبر

برگزاري تمرين دورميزي طرح اضطراري کامل فرودگاه گرگان
تمرين دورميزي طرح اضطراري فرودگاه گرگان با شرکت ارگانهاي ذيربط در روز يکشنبه 98/09/24 در محل اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، این جلسه با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت ونیز بررسی ارزیابی گزارش سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها از مانور کامل طرح اضطراری برگزار شده درآذرماه امسال برگزار شد.

علی متانت با اشاره به تنوع ارگانهای درگیر در مانور بر لزوم هماهنگی بیشتر کلیه ارگانها در زمینه ارتباطات و فرماندهی تاکید کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط