خبر خبر

برگزاري جلسه کميته ايمني فرودگاه گرگان با موضوع مزاحمتهاي ليزري
جلسه کميته ايمني فرودگاه گرگان با موضوع تحليل و بررسي شاخص ايمني ايجاد مزاحمت هاي ليزري(LASER ATTACK) براي پرواز با حضور مديرکل ، معاونين و روساي واحدهاي عملياتي و فرماندهان پليس و يگان حفاظت هواپيمايي فرودگاه گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان در این جلسه جهت مدیریت ریسک مخاطرات مربوط به مزاحمت لیزری و روشهای کنترلی و پیشگیرانه بحث و بررسی کارشناسی بعمل آمد.

در این نشست مهندس زمانی ، مدیر ایمنی اداره کل فرودگاه های استان گلستان با ارائه گزارشات خطرو بررسی اثربخشی اقدامات گذشته به تشریح نمودار تحلیل روند شاخص ایمنی پرداخت و در پایان اقدامات اصلاحی و پیشگرانه پیشنهادی جدید به تصویب اعضای کمیته ارزیابی رسید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط