خبر خبر

فرودگاه گرگان در خط مقدم مبارزه با کرونا
عمليات ضدعفوني وگندزدايي در فرودگاه بين المللي گرگان
با توجه به شیوع گسترده کرونا ویروس و برگزاری جلسات هماهنگی مقرر گردید همه روزه دوساعت قبل وبعد از هرپروازکلیه سطوح ترمینال،چرخ های دستی،ایکس ری وگیت وی های پلیس وسپاه،تسمه نقاله ها دستگاههای خودپردازوسرویس های بهداشتی ضدعفونی میگردد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط