خبر خبر

بازديدسرزده مشاور مديرعامل و فرمانده بسيج شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران از فرودگاه بين المللي گرگان
جناب خواست خدايي به همراه مدير کل و معاونين فرودگاه از واحدهاي مختلف اداري، عملياتي و قسمتهاي مختلف ترمينالهاي پروازي وشرکت هاي هواپيمايي بازديد و از نزديک در جريان اقدامات در حال انجام اين اداره کل در راستاي مبارزه با شيوع ويروس کرونا قرار گرفت.

 

?? فرمانده بسیج شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران، در پايان سفر خود ضمن اعلام رضايت از اجرای پروتکل ها وشیوه نامه های ابلاغی از زحمات وتلاشهای  پرسنل، ارگانها وعوامل مستقردرفرودگاه  تقدیر وتشکربه عمل آوردند ، وهمچنین جهت مقابله با ويروس كوويد ١٩ ، بر ادامه انجام اين اقدامات تا شكست كامل كرونا تاكيد نموند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط