خبر خبر

ما مثل هميشه کنار شما هستيم -چون شما لايق بهترينها هستيد
پويش من ماسک ميزنم
به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس کارکنان آتش نشانی وهدایت زمینی هواپیما فرودگاه بین المللی گرگان به پویش {من-ماسک-میزنم}پیوستند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط