خبر خبر

فلسفه وجودي ما خدمت به مردم است.مقام معظم رهبري
استفاده از ماسک در فرودگاه بين المللي گرگان الزامي شد.

??مدیرکل فرودگاههای استان گلستان با صدور بخشنامه ای بر استفاده از ماسک توسط مسافران درمحیط ترمينال ها، وهواپیما تاکید کرد.

??به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان، علی متانت با صدور بخشنامه ای به معاونان، روسای ادارات ومسئولان ارگان های مستقر در فرودگاه بین المللی گرگان بااشاره به بخشنامه مدیرکل منابع انسانی، تشکیلات وآموزش شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران، یکی از راههای موثر در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را استفاده از ماسک عنوان کرد وافزود است :در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، ورودبه ترمينال فرودگاه بین المللی گرگان ممنوع است وهمچنین از مسافران، پرسنل ومشایعت کنندگان درخواست می‌شود قبل از ورود به فرودگاه بین المللی گرگان نسبت به استفاده از ماسک اقدام کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط