خبر خبر

در راستاي بهره برداري از ۲۸ پروژه عمراني در سال جاري
بهره برداري از پروژه توسعه اپرون و احداث محوطه سازي لندسايد ترمينال بين المللي فرودگاه گرگان

 

 به مساحت ۵۸ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال در شهریور ماه پس از ماه ها تلاش بی وقفه (اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها) در حال اجراست.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط