خبر خبر

بازديد مديرکل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي استان گلستان از ظرفيت هاي موجود در حال ايجاد فرودگاه بين المللي گرگان مطرح شد؛
مدير کل فرودگاههاي استان گلستان:

شيوع کرونا ويروس آسيب جدي به صنعت هوايي کشور و همچنين صنعت گردشگري وارد کرد و در ادامه مسير نيز در دوران پسا کرونا شاهد بروز صدمات جدي در اين دو حوزه خواهيم بود که بايد براي اين دوران سخت با برنامه ريزي درست اقدام کرد.

برقراری ارتباط با اکتائو ظرفیت بسیار خوبی برای استان گلستان دارد که امیدوارم بتوانیم باهمکاری هم خط پروازی گرگان به اکتائو را در سال ۹۹ برقرار کنیم.

 توجه به صنعت گردشگری باعث رشد و پیشرفت در تمامی زمینه ها و علی الخصوص صنعت هوایی خواهد شد.

 تجری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان:

  توجه و حمایت از صنعت گردشگری توسعه حمل ونقل هوایی را در پی خواهد داشت.

 استان گلستان ظرفیت های فراوانی دارد که هنوز نتوانستیم از این ظرفیت ها در راستای توسعه صنعت گردشگری به درستی بهره مند شویم.

 تورهای گردشگری و راهنمایان گردشگری یکی از ظرفیت های مهم برای توسعه صنعت گردشگری و صنعت هوایی است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

 ایجاد بستر مناسب برای برگزاری تورها، توسعه صنعت گردشگری و  راه اندازی خطوط پروازی بین استانی را به دنبال دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط