ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:00

آسمانIRC634

تهران

طبق برنامه

12:15

قشم ایرQSM1247

زاهدان

طبق برنامه

17:10

ایران ایرIRA3358

تهران

طبق برنامه

19:45

قشم ایرQSM1294

تهران

طبق برنامه

21:25

ایران ایرIRA3339

مشهد

طبق برنامه

ميز خدمات الكترونيكي ميز خدمات الكترونيكي

گزارش تصویری گزارش تصویری

مناسبت ها مناسبت ها

ملاقات عمومي ملاقات عمومي

اخبار فرودگاه
۲۲ تير ۱۳۹۹

فلسفه وجود ما خدمت به مردم است. مقام معظم رهبري

اقدامات تکميلي فرودگاههاي استان گلستان در مقابله با کرونا ويروس_اطلاع رساني مداوم دستورالعمل هاي جاري
۲۱ تير ۱۳۹۹

فلسفه وجودي ما خدمت به مردم است.مقام معظم رهبري

استفاده از ماسک در فرودگاه بين المللي گرگان الزامي شد.
۲۱ تير ۱۳۹۹

پيام مديرعامل شرکت فرودگاه ها به مناسبت روز عفاف و حجاب

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي روز عفاف و حجاب را تبريک گفت.

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

نظر شما نسبت به نحوه پاسخگويي،راهنمايي و برخوردكاركنان ترمينال فرودگاه گرگان چگونه است؟